Adresse Seniorsenteret Velferden
Wergelandsgate 4
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Nils Slapgård
Grubholvn 44
2324 Vang H

Tlf: 994 14 672
Beskrivelse


Aktivitet Dansedager:
Mandager - Velferden
Tirsdag - Høyvang og Velferden
Dato oppdatert 2017-09-06