Adresse Åker og Ener vel,
Ridabuveien 6, 2322 Ridabu.
E-post
Kontaktperson Jon Rognerud Løberg, tlf.906 68 072
Ridabuvegen 6, 2322 Ridabu
Beskrivelse Vi er en velforening for de som bor på begge sider av Sælidveien ned til RV25 på Ridabu. Vi har to lekeområder hvor hovedområdet med fotballbane/skøytebane ligger like ved Åker barnehage.

Dato oppdatert 2012-01-02