Adresse Skogstjernevegen 52, 2322 Ridabu
E-post
Kontaktperson Marit F. Løberg
625 49499 - 957 39110
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Lovisenberg Vel er en velforening for oss som bor i Lovisenberg skolekrets. Alle som bor eller føler tilknytning til området kan være medlemmer. Lovisenberg Vel er en velforening videreført av tidligere Farmen Grendelag som ble etablert 25. august 1986. Lovisenberg Vel ble etablert 22. juni 2006.
Dato oppdatert 2020-03-23