Adresse Steinrøysa 45
2315 Hamar
Kontaktperson Ole Erik Hulleberg,
625 25571 og 958 32 767
Dato oppdatert 2009-04-01