Adresse Gåsbuvegen 900
2323 Ingeberg
E-post
Kontaktperson Oddvar Dufseth
Web adresse
Beskrivelse Vangsåsen vel ble startet i 1976. Det er en forening for både fastboende og hytteeiere i Vangsåsen.

Foreningens formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for velets medlemmer. Velforeningens dekningsområde er i hovedsak Gåsbuvn., Veståsvn., Brennsætervn., Skolebakken og Bjørgedalsvn. i Hamar kommune.

Nytt styre valgt 2021:
Leder: Oddvar Dufseth
Nestleder: Henriette Bøe Kildahl
Kasserer: Brigt Birkeland
Sekretær: Tove M Rosenberg
Styremedlem/Webansvarlig: Katrine G Fimland
Styremedlem: Eirik Strætkvern
Styremedlem: Svein Olav Høyen
Dato oppdatert 2021-03-23