Adresse Postboks 4300,
2308 Hamar
E-post
Kontaktperson Leder Odd Lindstad
leder@vang-historielag.no
tlf. 482 67 981
Web adresse
Beskrivelse Vang historielag ble stiftet 14. mars 1931 med formål å få utgitt en bygdebok for Vang. Det skulle ta 57 år før første bind kom ut. Laget har ca 270 medlemmer.

Ansvaret for arbeidet med bokserien ble overtatt av Vang, senere Hamar kommune. Kommunen har senere tilbakeført ansvaret til historielaget. Fire bøker er ferdige, og en har startet med bind fem.

Laget ønsker å bevare og gjøre kjent bygdas eldre og nyere historie, blant annet ved å sette opp skilt ved historisk viktige steder. Vi utgir dessuten årboka ”Minner ifrå Vang”. Her inviterer vi alle Vangsokninger, i bygda eller utflyttede, til å bidra med egne minner eller kunnskaper. Husk at dagen i dag er også historie. Årbøkene, som er utgitt i over 30 år, inneholder mer enn 500 ulike artikler.

Historielaget har også et slektsforum som arrangerer kurs og møter for å hjelpe folk med å finne sine aner.

Historielaget arrangerer utflukter, herunder en sykkeltur i samarbeid med Tor Karseth og Syklistenes Landsforening. I november arrangeres en kulturkveld i forbindelse med presentasjon og utgivelse av årboka, og både på årsmøtene og kulturkveldene har vi gjerne et foredrag og underholdning.

Mer informasjon om historielaget, informasjonsskilt og innhold i bøker finner du på hjemmesiden.

Dato oppdatert 2018-09-07