Adresse Peter Sinneruds veg 106,
2312 Ottestad
E-post
Kontaktperson Randi Eggum Wangen
tlf 918 553 69
randiewangen@gmail.com
Beskrivelse Korps med bare damer, som øver i Hamar kulturhus hver onsdag kl 19.00. Vår dirigent er Merete Høgset.
Dato oppdatert 2019-04-15