Adresse Midtvangvn. 640, 2324 Vang H.
Kontaktperson leder Eva Øien, Midtvangvn. 340, 2324 Vang H.
Tlf.: 95434430.
Dato oppdatert 2008-03-03