Adresse Øvre Elverhøy 12 A
2322 Ridabu
Kontaktperson Leder, Anne Gillebo, e-post: anne.gillebo@sos-rasisme.no, tlf. 936 72 203

Kasserer, Hogne Ormåsen, e-post: hogne.ormasen@sos-rasisme.no, tlf. 474 01 380
Beskrivelse SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme. Målet vårt er et samfunn fritt for rasisme. Vi har også opprettet en gruppe på Facebook kan gi mer informasjon om lokallaget og SOS Rasisme generelt. Gruppen heter "Hamar SOS Rasisme".
Dato oppdatert 2016-01-19