Hamar kommune og Ringsaker kommune har i samarbeid med Block Watne, Husbanken og Trefylket, arrangert arkitektkonkurranse for utforming av nye boliger i ny bydel på Vold og Lund. 

Kåring av vinner fant sted fredag 26. september 2008 på Hamar hos Hamar Regionen Utvikling i Gamle rådhuset i Strandgata 23 der representanter for de prisbelønnede prosjektene og arrangørene var til stede.

Vinner er utkastet med motto "Stav"

  

 

 

"Stav" forfattet av HRTB AS v/Ola Mowé, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Landskapsarkitekt Grindaker AS og Rådgiver kulturminner Grete Jarmund.
Juryen mener at dette prosjektet har et tydelig, enkelt og overbevisende plangrep i tråd med konkurransens målsetting. Planløsningen vitner om innlevelse og forståelse for det å bo. Prosjektet er kåret til vinner fordi det etter juryens mening samlet sett er det beste utgangspunktet for en videre bearbeiding av nye boligområder på Vold og Lund.

 

2. plass: "Graset er grønt for aille"

                 

 

 

 

 

2. plass er tildelt utkastet med motto  "Graset er grønt for æille" forfattet av April Arkitekter AS v/ Kjersti Hembre og Dronninga Landskap AS. Prosjektet er kåret til andreplass fordi det har et tydelig og  godt hovedgrep med god balanse mellom åpne grønne arealer og bebyggelse samtidig som det på en overbevisende måte spiller på områdets eksisterende stedsidentitet med åpne gressenger, trær i tun og alleer langs adkomstveger. 

Hovedårsaken til at prosjektet ikke nådde helt opp er at bygningskroppene har et tildels motepreget form og uttrykk der kost/nytte etter juryens skjønn ikke står i riktig forhold til hverandre og derfor gjør prosjektet vanskelig realiserbart.  

3. plass: "Go to gutu"

 

 

 

3. plass er tildelt utkastet med motto "Go to gutu" forfattet av Arkitektkontoret GASA AS v/ Marius Nygaard og IN´BY AS. Dette utkastet er kåret til 3. plass blant annet fordi det viser et arkitektonisk sett interessant spekter av boligtypologier. Juryen mener forøvrig at plangrepet ikke er robust og at det mangler tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til tilpassing til endringer i markedet.

Øvrige prosjekter

"Lappeteppe"
forfattet av LMR arkitektur AS v/Torstein Lømo og Asplan Viak AS 

"Grønn linje"
forfattet av Kritt Arkitekter AS v/ Peter L´orange og Østengen & Bergo AS  

"Eplebygrenda"
forfattet av Askim/Lantto Arkitekter AS v/ Niels Marius Askim og COWI AS

Disse tre prosjektene er ikke kåret. Mer informasjon om alle de seks prosjektene finnes i juryens rapport.

Juryen

Juryen har hatt faglig engasjerte diskusjoner rundt hvordan bedømmelseskriterier skal vektlegges for å finne frem til en vinner. Ingen utkast har fullt ut svart på alle ambisjoner, kriterier og målsettinger for konkurransen. Juryen har konkludert med at det viktigste er å finne frem til et robust og overbevisende hovedgrep som kan utvikles over tid. Et slikt hovedgrep skal kunne danne et godt, nødvendig utgangspunkt for en reguleringsplan, og en dialog for videreutvikling av boligtyper i samarbeid med kommunene og utbygger. Som en del av den prosessen vil også krav til og ambisjoner for miljø, energi og materialbruk, livsløpsstandard og universell utforming kunne fanges opp.

Juryen mener at utkastet med motto ”Stav” samlet sett er det beste utgangspunktet for en videre bearbeiding og kårer dette prosjektet til konkurransens vinner.

Juryen har i tillegg kåret ”Graset er grønt for æille” til andreplass og ”Go to gutu” til tredjeplass.

Juryens fullstendige vurdering framgår av juryrapporten

 

Kontaktperson i Hamar kommune er Plan og utviklingsavdelingen ved Anne Marie Stenmark
telefon 62 51 06 76
e-post til Anne Marie Stenmark