Dette er en oppfølging av at eiendommen gnr/bnr 1/991 er båndlagt
til spesialområde bevaring i kommuneplanen.

Vi ber om at opplysninger eller kommentarer om forhold i planområdet
som kan ha betydning for planarbeidet meldes skriftlig til :

Hamar kommune,
Arealplan,
Postboks 4063,
2306 Hamar

innen 24.02.2009

Saksbehandler avholder gjerne et oppstartmøte innen den tid hvis ønskelig.

Ta kontakt på tlf. 62 51 06 76 eller e-post ams@hamar.kommune.no