Nedgravd oljetank.Retningslinjer for overgrunnstanker gjelder alle søknadspliktige tanker som skal plasseres permanent eller midlertidig. Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen utfører saksbehandling for kommunene. Hensikten med forskriften og retningslinjene er å motvirke fare for forurensning.

Les forskrift for oljetanker her

Les retningslinjer for overgrunnstanker her

HIB (Hedmarken Interkommunale Brann- og feiervesen) fører kontroll med både nedgravde oljetanker og overgrunnstanker.

www.hedmarken-brannvesen.no

Se kommunens nettsider om et Oljefritt Hamar.