Adresse Røreks gt 8, 2316 Hamar
E-post
Kontaktperson Eva Heggelund-Nilsen
Røreks gt 8, 2316 Hamar
tlf 97150188
e-mail: eva-heg@online.no
Beskrivelse Vi er et vel som har ligget i dvale noen år, men som nå framover vil fungere som et aktivt vel. Vi har hatt åpent møte/innsettings møte der nytt styre ble valgt. Registrering er også sendt til Gunnar Holm i kontaktutvalget for vel i Hamar.
Dato oppdatert 2009-04-28