E-post
Kontaktperson Torbjørn Berg
Vasskjellvegen 33,
2320 Furnes
Web adresse
Beskrivelse Paraplyorganisasjon med 29 medlemmer. Fellesorgan for musikklivet i kommunen, der alle lag innen sang musikk og dans kan være medlem. Rådet har et styre valgt blant medlemslagene, og samarbeider med kommunen om blant annet tildeling av kulturmidler. Kursarrangør.
Dato oppdatert 2015-10-28