Adresse Johan Hirsch gate 9,
2316 Hamar
E-post
Kontaktperson Martine Storlien
Mobil: 47644763
Mail: martine.storlien@live.no
Web adresse
Beskrivelse Vang Bygdeungdomslag er en underorganisasjon av Norges Bygdeungdomslag.
Vi er en organisasjon av og for ungdom mellom 15 og 25 år. Vårt mål er å engasjere ungdom og skape liv på bygda.

Dato oppdatert 2019-09-27