Adresse Postadresse:
Torggt 100, 2317 HAMAR

Telefon: 400 36 425

Vi holder til i Hamar kulturhus. Besøkende kan bruke inngangen merket KINO/TEATER INNLANDET, vi holder til på messaninen (”hylla” i vestibylen). For parkering anbefaler vi P-huset på Vestre Torg (innkjøring fra Grønnegt/Høyensalsgt), eller gjør avtale om å bruke musikkrådets ene P-plass v/Baptistkirken.


E-post
Kontaktperson Trond Eklund Johansen, daglig leder
Web adresse
Beskrivelse Innlandet musikkråd ble etablert i 2008, som en sammenslåing av musikkrådene i Oppland og Hedmark (begge stiftet i 1979). Innlandet musikkråd er fellesorgan for musikklivet i regionen. Rådet har 13 medlemsorganisasjoner og rundt 30 lokale musikkråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i mer enn 800 lag (kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm.) Vi veileder om lagsdrift, voksenopplæring, tilskuddsordninger og arrangerer ulike kurs for musikklivet.
Dato oppdatert 2019-12-16