Kontaktperson Helge Bugeli
Kr Bakkensv 15
2316 Hamar
Dato oppdatert 2004-01-05