Adresse Postboks 427
2303 Hamar

Tlf klubbhus:
62 52 94 55
Kontaktperson Yngve Tomter
Viborgvn 26
2316 Hamar

Tlf: 62 52 54 92
Dato oppdatert 2011-04-08