Adresse Åker Gård - Stasjonsvegen 1
2322 Ridabu
E-post
Kontaktperson Mette-Gun Nordheim
Beskrivelse Vi tar vare på og videreformidler kulturtradisjoner innenfor husflid.
Velkommen til oss på Åker gård!
Dato oppdatert 2021-05-03