Kontaktperson Jan Erik Heggelund
Skolevegen 4
2312 Ottestad

Tlf priv 62 57 80 04
Tlf mob 91 76 39 80

Dato oppdatert 2005-06-10