Adresse Øvre Elverhøy 32
2322 Ridabu

E-post
Beskrivelse Velforening nystiftet 22 april 2010. Har som formål å ivareta interessene og bomiljøet for beboere i området rundt Finsal. Jobber med å opparbeide lekeplass/ balløkke ved Finsal.
Dato oppdatert 2010-05-18