Adresse Pb. 219,
2302 Hamar
E-post
Kontaktperson Mariann Mikkelsen,
918 21 211

-----

Leder for Besøkstjenesten i Vang Røde Kors, er Grethe Skymoen
mob.nr.: 917 30 467
greus@online.no
Beskrivelse Tar på oss hjemmebesøk hos ensomme som trenger noen å snakke med.
Dato oppdatert 2018-06-19