Adresse Fysisk adresse: Fartvegen 344, 2324 Vang H.

Postadresse til klubben: Postboks 14, 2324 VANG H.

E-post
Kontaktperson Lagets kontaktperson:
Tore Thorsteinsen, tlf. 404 77 700


Web adresse
Dato oppdatert 2020-08-31