Adresse Postboks 522
2304 Hamar


For å nå lagene våre under HIL-paraplyen, kan dere bruke e-post av typen denne:
gruppenavn@hamaridrettslag.no

E-post
Kontaktperson Truls Norderhaug
Aluvn 29
2319 Hamar

Tlf priv 62 52 31 36
Mobil 90 65 32 47
Tlf arb 62 55 27 77
Dato oppdatert 2020-10-20