Kontaktperson Ingar Kjønniksen
Storhamargt 32
2317 Hamar

Tlf priv 62 53 20 96
Mobil 90 76 56 38

Dato oppdatert 2005-02-09