Adresse Hamar sportsskytterklubb
Postboks 502
2304 Hamar

Besøksadresse: Ankerskogvn. 7, 2319 Hamar.
E-post
http://www.hamarsportsskytterklubb.no/
Kontaktperson Morten Sæther tlf.: 412 06 079.

Web adresse
Beskrivelse Se nettside.
Dato oppdatert 2018-08-30