Sykkelplanleggeren dekker hele Hedmarken, men har flest detaljer rundt Hamar og byens nærmeste omgivelser.

I Hamar kan verktøyet brukes til å finne aktuelle ruter mellom valgte punkter i byen. Man velger rute ved å skrive inn adresse eller ved å dra et flagg inn i kartet.

I planleggeren kan man velge ulike kriterier for rutevalg, og den finner også stier og sykkelveger som ikke bare følger vegnettet. Er man interessert i flere detaljer, får man regnet ut avstander og høydeforskjeller i tillegg til antatt tidsbruk og brukte kalorier.

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for drift og vedlikehold. For mer informasjon se Sykkelplanleggeren

God sykkeltur!