Adresse Møtested Storhamarstuene,
Domkirkeodden, Strandvegen 100,
2315 Hamar
Kontaktperson President: Hans-Erik Stadshaug, e-mail: hans.erik.stadshaug@gmail.com
Sekretær: Morten Mo, e-mail: morten1958@gmail.com
Web adresse
Beskrivelse Rotary ‑ den ledende organisasjon for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre. Rotary er en mulighetenes organisasjon der grunnpilarene er: Vennskap, etikk. utveksling av yrkeserfaring og arbeid for internasjonal fred og forståelse.
Dato oppdatert 2019-11-13