Briskeby GressbaneSetterådmann Matz Sandman vil i formannskapets møte 12. oktober fremme forslag med fokus på læringsaspektet og forslag til forbedringer med bakgrunn i innholdet i granskingsrapporten. Disse forslagene vil også bli behandlet i møtet 18. oktober.

Les mer om kommunestyrets behandling 17. august her....