Adresse E.J.Bergshsveg 6
2316 Hamar
E-post
Kontaktperson Jens Haugan

http://www.hamar-dml.no/
Beskrivelse Hamar dialekt- og mållag har til føremål:
a) å samle målfolk i Hamar og omland til aktivt arbeid for ei reell likestilling av dei to målformene våre på alle område med spesielt fokus på det nynorske målet,
b) å auke kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken og dialektane våre
c) å styrkje grunnlaget for den folkelege by- og bygdekulturen og verne om miljøet i Hamar og omland med utgangspunkt i eit hedmarksperspektiv og dei ulike dialektane som er representerte i området.
Dato oppdatert 2012-03-16