Tegningene ble lagt fram på et åpent møte i rådhuset 28. mars 2012. 

Hovedfunksjonene på det nye Stortorget:

 • Torgamfiet – et møtested, arena for konserter, plass for lek med vann om sommeren og skøytebane om vinteren.
 • Vinterhagen – en grønn oase som blomstrer midt på vinteren. Her er det mulighet for variert bruk; det kan bli uteservering, aktivitet i regi av frivillige organisasjoner, informasjonspunkt, offentlige toaletter m.m.
 • Markedsplassen – under et tak i le med tilgang på vann og strøm med mulighet for utstillings- og salgsaktivitet. Markedsplassen åpner seg mot Torggata, og det legges til rette for ildsteder som skal skape stemning ved spesielle anledninger. Sitteplasser mot torget.

Tegning av Torgamfiet.

Generell utforming av torget:

 • Nord-sør aksen holdes fri
 • Nord-østlig hjørne ved Stallgården holdes åpent for å invitere folk inn på torget.
 • Små grønne lunger skal fungere som møtesteder
 • Flyttbare møbler, oppvarmede benker
 • Snøsmelteanlegg
 • Ledelinjer
 • Belysning
 • Tilrettelegging for ferdsel med spark om vinteren
 • Universell utforming tillegges vesentlig vekt

Teknologi
•Fjernvarme
•Regnvann til vanning av vinterhagen
•Digitalt lag for interaktivitet

I tillegg sjekkes det ut muligheter for:
•Solcelle- eller vindkraft til belysning
•Jordvarme til oppvarming

- I tegningene av det nye Stortorget, ser vi resultatet av innbyggernes innspill og engasjement, sier prosjektsjef i Hamar kommune Ole Jonny Eriksen.

– Klare fellestrekk i innspillene var sitteplasser, amfi, ild, vann, torghandel og lek. Alle disse elementene er videreført og realisert av Ecosistema Urbano, bekrefter prosjektsjef Ole Jonny Eriksen.

Vinterhagen.Vinterhagen snitt.
Les mer om Stortorget