Toget passerer i dag Koigen i Hamar.Regjeringen vil bygge ut dobbeltspor på InterCity-strekningene på Østlandet trinnvis. Første trinn vil være å etablere et togtilbud som gir halvtimesfrekvens gjennom hele driftsdøgnet mellom Oslo og Tønsberg, Hamar og Fredrikstad. Innen utgangen av 2024 skal det være ferdigstilt sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad.

Dobbeltspor skal være tilrettelagt for 250 km/t på strekningene hvor det ikke gir vesentlege merkostnader sammenliknet med en farstgrense på 200 km/t.

Det er satt av ca 14 milliarder kroner til bygging av ca 60 kilometer dobbeltspor på Dovrebanen. Midlene inkluderer fullføring av den 17 kilometer lange jernbanestrekningen mellom Langset og Kleverud. De resterende midlene skal brukes til å bygge dobbeltspor på strekningene mellom Venjar og Hamar, med planlagt anleggsstart i perioden 2018-2023.

For planlegging av dobbeltsporet er Jernbaneverket og Hamar kommune enige om at det er naturlig at planområdet for den kommende kommunedelplanen også tar med seg strekningen videre mot Brumunddal, da det er viktig å få avklart trase gjennom Hamar. Avgrensning av planområdet avklares endelig gjennom planprogram som skal fastsettes av kommunen etter en offentlig høring. 

Les mer om Nasjonal transportplan her.