Adresse MiniPicasso
Brygga 26
2317 Hamar
Norway
E-post
Kontaktperson Kunstnerisk leder
Knut Nordby
Telefon: + 47 47 63 07 27
Web adresse
Beskrivelse MiniPicasso arbeider ut fra den tanke at alle barn har en unik historie å komme med og en unik måte å utrykke den på. Å TEGNE er ikke bare læren om å tegne korrekt, men også å utrykke seg med bakgrunn i det særegne som finnes i hvert barn. Samtidig tror vi det er mulig nettopp å lære å tegne som et håndverk; proporsjoner, negative og positive rom, perspektivlære, fargelære osv. kan læres, og det er mulig å balansere disse kunnskapene opp mot det individuelle utrykket. Barn som får bruke utstyr av tilfredsstillende kvalitet vil også oppleve at deres evner og potensialer blir tatt på alvor og de vil se resultater som kan oppmuntre dem til å arbeide videre.

Vi har kurs for barn, ungdom og voksne på dagtid og kveldstid.

Sommerferie-kursene varer en uke og vinterferie-kurset varer i tre dager.

Har du lyst til å prøve en gang, kan du komme på Lørdagsklubben klokka 11.00

Se nettsiden for våre kurstilbud.
Dato oppdatert 2020-02-03