INFORMASJON TIL FORELDRE

Høsten 2021 skal alle barn født i 2015 begynne på skolen.  

Du trenger ikke søke om skoleplass for barnet til de kommunale skolene i Hamar. Alle foreldre vil få et tilbudsbrev med informasjon om hvilken skole eleven skal begynne på i midten av desember.

Hamar kommune vil foreta inntak av elever ut fra Forskrift for skoletilhørighet og skolekretsgrensene for Hamar kommune. Kart over grensene og forskriften finnes på kommunens internettsider.

Tilbudsbrev vil bli sendt ut i midten av desember.
Når du har fått tilbudsbrevet, kan du logge på skoleportalen https://skole.visma.com/hamar og svare på om du tar imot tilbudet. Der kan du også gi beskjed hvis du i stedet for ønsker å søke private skoler eller har andre beskjeder.

Vurderer dere elevplass ved spesialpedagogisk avdeling ved Lunden skole, tar dere kontakt med styrer i barnehagen som vil melde fra til Lunden skole. 

Mer informasjon vil bli gitt i tilbudsbrevet.