Adresse Sagatunvegen 47A,
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Ine Skau, fylkesleder.
Telefon 911 98 809.
Web adresse
Beskrivelse Vi er en underavdeling av ADHD Norge og jobber for:
- å øke kunnskap og forståelse for ADHD innen vårt fylke
- å ta initiativ til tiltak som kan øke trivselen for mennesker med ADHD og deres familie
- å sette i gang tiltak som kan fremme den samfunnsmessige likestillingen for mennesker med ADHD
- å stimulere til igangsetting av lokale samtalegrupper/foreldregrupper
- å motivere medlemmer og deres familie til å ta del i organisasjonens ulike aktiviteter og tiltak
- å arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen

Beskrivelse
ADHD Norge har blant annet til oppgave å utbre kunnskap og forståelse for ADHD og å arbeide for å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Dato oppdatert 2018-03-20