Tjuvholmen og Urban sjøfront - fase 2

Prosjektet Tjuvholmen og Urban sjøfront er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt mellom Tjuvholmen Eiendom, ROM, Hamar kommune og flere private grunneierne. Formålet med prosjektet er blant annet å belyse hvordan sjøfronten lands strekningen Tjuvholmen - Høiensalodden kan utvikles med økt tilgjengelighet og opplevelsesverdi. Konsulentgruppen Dyrvik arkitekter m.fl. gikk seirende ut av fase 1 av prosjektet og fikk dermed oppdraget om å videreutvikle ideene i en ny fase av prosjektet. Oppdraget inkluderte også å visualisere alternativer med stasjon under bakken og stasjon flyttet til Vikingskipet. Her kan du se materialet som konsulentgruppen har levert (alt i pdf-format):

Mulighetsstudier for stasjon ved Vikingskipet

Tre arkitektgrupper har jobbet med mulighetsstudier knyttet til ny jernbanestasjon ved Vikingskipet (alternativ H5/H6). Gruppene ble bedt om å visualisere to varianter, både stasjon 7 meter over bakkenivå og på bakkenivå (flomsikkert). Her er konsulentgruppenes visjoner for hvordan Hamar vil kunne framstå og utvikle seg med nevnte stasjonsplassering:

Salcedo.Brossa

Entasis

Dyrvik arkitekter, Atsite, Architectopia, Vista analyse

 

Arkitektkontorene vil presentere mulighetsstudiene i folkemøte på Gregers onsdag 22. oktober kl 18.30.

Velkommen!

 

Kontaktpersoner på arealplanavdelingen:

Simen Stori: simen.stori@hamar.kommune.no, tlf 62 56 30 39

Kari Nilssen (byplansjef): kari.nilssen@hamar.kommune.no , tlf 62 56 30 43

Tone Wabakken: tone.wabakken@hamar.kommune.no, tlf 62 56 30 42