Jernbaneverket har fått i oppdrag å planlegge og bygge ut dobbeltspor til Hamar innen 2024. De har videre fått rammer for å planlegge helt til Brumunddal gjennom en helhetlig kommunedelplan for stekningen fra Sørli i Stange til Brumunddal.

Onsdag 6. mai presenterte Jernbaneverket sitt endelige forslag til planprogram for "Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal" i et fellesmøte for formannskap og planutvalg i Stange, Hamar og Ringsaker.

Kommunene skal nå ta saken til politisk behandling og skal fastsette et felles planprogram gjennom vedtak i de tre kommunestyrene. Det er berammet at planprogrammet skal behandles i kommunestyrene 17. juni i alle tre kommuner.

 

 

Andre relevante bakgrunnsdokumenter for saken:

 

 

Kontaktperson i Hamar kommune: Arealplanlegger Tone Wabakken, epost tone.wabakken@hamar.kommune.no,

 


 

Intercity planleggingstrinn