husbyggingDette gjelder garasjer på inntil 50 kvadratmeter, tilbygg på 15 kvadratmeter og en rekke andre mindre tiltak. Forutsetningen er at tiltakene er i samsvar med plan og øvrig regelverk. 

Ved å fjerne søknadsplikten for disse tiltakene, reduseres antall saker som plan- og bygningsavdelingene i kommunene får til behandling. Frigjorte ressurser kan brukes til mer veiledning til innbyggerne, raskere saksbehandling av andre saker, mer ressurser til kompliserte saker eller andre tiltak for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling.

Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet veiledningsmateriell for disse nye byggereglene

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har lagd en veiviser der man finner informasjon og verktøy som kan hjelpe til å finne ut om man slipper å søke om tiltaket - se Bygg uten å søke.