Hamar kommune er opptatt av å sikre en god prosess for kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli- Brumunddal.

Med brevet til Jernbaneverket ønsker vi å framheve hva Hamar kommune mener er viktig for å sikre framdriften for planprosessen og samtidig synliggjøre hvilke forventninger vi har til Jernbaneverket.

Notatet er en oppsummering av hovedpunkter i dialogen kommunen har hatt med Jernbaneverket, både politisk og administrativt.

Saken ble politisk behandlet i formannskapsmøte 16. mars, sak 129/16. Saksframlegg og protokoll fra møtet finner du her.

 

 

Kontaktperson i Hamar kommune: Tone Wabakken, arealplanavdelingen, tone.wabakken@hamar.kommune.no