Tonje Bø Birkeland og kunstkonsulent Ola Sendstad med det gamle gymbygget i bakgrunnenBeskrivelse av verket:
Verket vil utsmykke gangområdet, vestibylen og korridoren i nybygget på Rollsløkken skole.  Det vil bestå av tapeter på vegg, folierte figurer og tekster på vindusflatene. 

Elever fra 2. og 6.trinn på skolen skal samarbeide med kunstneren sik at skolen får et eierskap til prosjektet.  Hovedtanken for kunstneren er å illustrere at man gjennom skolegang og utdanning kan nå sine drømmer og få en følelse av frihet og muligheter. 

Kunstverket vil være ferdig og montert i midten av oktober 2016.

Målsetting for kunstprosjektet:
Man har ønsket seg et nytt samtidskunstprosjekt som berører og bidrar til at Rollsløkken skole blir et samlingspunkt for lokalsamfunnet. Barna på skolen er selvsagt en viktig målgruppe, og kunsten skal engasjere dem. Nærmiljø, historie, oppvekst og identitet er andre viktige stikkord.

Kunstprosjektet skal i hovedsak resultere i et permanent kunstverk som skal være godt integrert i nybygget og ha et tydelig selvstendig uttrykk. Det skal ha en kunstnerisk kvalitet som egner seg for daglig opplevelse over tid.

Om kunstneren
Kunstnerens Tonje Bøe Birkeland uttrykk passer godt med målsettingen for kunstprosjektet. Verkene hennes arter seg både umiddelbart vakre og med en dybde som kan oppleves og skape undring over tid.

Les mer om kunstneren.