Mulighetsstudier skal inspirere og vise noen ideer og muligheter, og de kan gi et bilde på en mulig framtidig situasjon, men er ikke en ferdig plan som løser alle forhold. 

Kanskje kan mulighetsstudiene for byutvikling omkring ny stasjon være til hjelp for politikerne i Hamar som rett før jul skal lande sitt vedtak om hvor jernbanen skal gå gjennom byen og hvor den nye stasjonen skal ligge.

Kommunens mulighetsstudier
I kommunestyremøte 22. juni 2016 bestemte politikerne i Hamar at de ønsket mulighetsstudier for alle 4 trasealternativer (3 alternative stasjonsplasseringer) gjennom Hamar. Disse foreligger nå og ble presentert i kommunestyremøte 26. oktober 2016.

Det er de to arkitektlagene Entasis fra Danmark og Dyrvik arkitekter/ATSITE fra Norge som har laget mulighetsstudiene for kommunen. Disse arkitektlagene har også tidligere jobbet med mulighetsstudier for de stasjonsnære områdene i Hamar (da med utgangspunkt i dagens stasjon og Vikingskipet stasjon), og har delvis kunnet bruke tidligere arbeid som utgangspunkt.

Dyrvik K1 Vest med broDyrvik K1 Vest med bro

Entasis, K1 Vest med kulvertEntasis, K1 Vest med kulvert

Dyrvik K2 MidtDyrvik K2 Midt

Entasis, K3 ØstEntasis, K3 Øst

Jernbaneverkets mulighetsstudier

Jernbaneverket har også fått utarbeidet mulighetsstudier, men disse har kun vært for trasealternativet som Jernbaneverket har anbefalte (Vest med kulvert). En av mulighetsstudiene ble presentert i september ("Byen til Mjøsa" av Dronninga landskap). Den andre foreligger nå.

K1 kulvert, Dronninga landskapK1 kulvert, Dronninga landskap

K1 kulvert, Rambøll SwecoK1 kulvert, Rambøll Sweco