Adresse Sverresgt. 54
2317
Hamar
E-post
Kontaktperson Vidar Alberti, daglig leder
vidar@funkisil.no
Web adresse
Beskrivelse Funkis IL er et idrettslag for funksjonshemmede medlem av NIF. Tilrettelegger med nye aktiviteter med nye aktiviteter på lavterskelnivå.
Dato oppdatert 2017-05-12