Skilt ved Ankerskogen treningsparkPå friområdet i Ankerskogen er det en flott treningspark med ulike apparater, som alle kan bruke. 

Her kan du se på videoklipp om hvordan apparatene brukes:  

Film som viser øvelser på alle apparater
Snutter fra en og en stasjon: 


Ansatte ved Frisklivssentralen viser deg hvordan du kan bruke apparater  i Ankerskogen.