Adresse Ringgata 235
2305 Hamar.
E-post
Kontaktperson Leder Carl Andreas Myrland, telefon 472 71 115
Facebook-side
Beskrivelse På Hamar har vi holdt på siden 2014. Høsten 2017 blir det 8. gangen det blir arrangert gratis Kodeklubb for barn i alderen 6 til 18 år.

Aldri før har teknologi blant barn vært i større fokus enn nå. Lær Kidsa Koding og konseptet med Kodeklubb har eksistert siden 2012 her i Norge. Fortsatt så vokser antallet kodeklubber i rekordfart.


Målet for Kodeklubben Hamar er ikke å skape forbrukere, men å lære de unge i å beherske digitale verktøy i en stadig voksende digital verden. Kodeklubben er et fritidstilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering. Ideen er enkel: Frivillige med IT-kunnskap lærer barn å programmere i eller etter skoletid.

Aktivitet Om Lær Kidsa Koding
Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag. Teknologi er ikke forbeholdt gutter!

Tidspunkter
Dato oppdatert 2021-11-10