Adresse Pinnerudvegen 26
2390 Moelv
E-post
Kontaktperson Åse Gårder
Web adresse
Beskrivelse Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, deres foreldre/pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningens formål er å drive interessepolitisk og medlemsrettet arbeid. Hedmark fylkeslag er et av foreningens 19 fylkeslag.
Dato oppdatert 2017-11-28