Adresse c/o Geir F. Stavsøien,
Anders Sørensens gate 5B,
2318 Hamar
E-post
Kontaktperson Geir F. Stavsøien
Beskrivelse nyMusikk Innlandet skal være en arena og et forum for skapende og utøvende krefter innen samtidsmusikk i regionen. Foreningen skal fremme den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken.
Dato oppdatert 2018-07-16