Linda Soløst og Eva Eidem, koordinatorer for Home Start.Eva Eidem og Linda Soløst forteller at de frivillige familiekontaktene støtter småbarnsfamilier to til fire timer i uka. Det er den enkelte familie selv som definerer hva de trenger hjelp til, og tilbudet med en familiekontakt i en periode, er et såkalt lavterskel-tilbud.

Nå inviterer de til oppstartkurs for DEG som kunne tenke deg å være familiekontakt i Hamar. Oppstart er torsdag 18 oktober. 

Les hele kursprogrammet. 

Begynnelsen
Home Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i 1995. Hamar kommune fikk raskt et Home Start-tilbud på plass, og har høstet mange gode erfaringer så langt.

- Hensikten er å hjelpe og forebygge større problemer eller kriser i familien, sier Eva Eidem.
Utfordringene kan bla være knyttet til økt belastning og lite nettverk, foreldre som er aleneforsørgere, samlivsbrudd, kronisk sykdom hos barn eller foreldre, minoritetsfamilier eller annet.

Lite lønn, mye takknemlighet
Familiekontaktene er ikke lønnet. De får dekket kjøreutgifter, og det er oppfølging og felles samlinger, men selve innsatsen er et frivillig arbeid.

- Det vesentlige er nok selve opplevelsen man sitter igjen med når man hjelper andre. Man møtes av takknemlighet og føler at man virkelig bidrar. Det forteller alle våre familiekontakter, sier de to koordinatorene.

Oppdragene i de enkelte familiene varer minst 4 måneder, og gjennomsnittlig får hver familie hjelp et halvt år. Ofte handler det om å komme over ”ei kneik”.

Flest damer
Så langt er det 34 familiekontaktene i Hamar.

- Vi ønsker oss sjølsagt flere og gjerne menn, men det er ingen betingelse, sier Eva Eidem og Linda Soløst som nå drar i gang forberedelseskurs for nye frivillige. Behovet for flere er absolutt er til stede.

Interesse for andre
Ifølge Eva Eidem er litt tid til overs, erfaring med barn og interesse for andre mennesker det som skal til i utgangspunktet. Gjennom kurset er man innom temaer som familieliv, roller, verdier og holdninger, kommunikasjon, hjembesøk, grenser og det offentlige hjelpeapparatet. Familiekontaktene veileder og støtter også hverandre, og koordinatorene prøver å koble familiekontakt og familie, slik at det blir best mulig ”match”.

- Familiekontaktene er romslige og flotte mennesker. Nå håper vi å finne enda flere, sier Eva Eidem og Linda Soløst. Vil du være en frivillig familiekontakt, ta kontakt med kommunen. (Sentralbord 62 56 30 10)