Jernbanen med tog på stasjonen

Saken vil bli behandlet i Hamar kommunestyre i møte 27. februar. Det vil i den forbindelse legges fram en vurdering av alle høringsuttalelser. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. 

Videre prosess er slik at utredningsarbeidet gjøres i 2019. Det blir så en offentlig høring av forslag til kommunedelplan rundt årsskiftet 2019/2020, før kommunen skal vedta planen med én trasé og stasjonsplassering våren 2020. Dersom det fremmes innsigelser til planen må det gjennomføres mekling, og planen må evt oversendes kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

 

Kontaktperson i Hamar kommune: Tone B. Wabakken, epost: tone.wabakken@hamar.kommune.no