Planprogrammet er "planen for planen" og avklarer hvilke traséalternativer som skal utredes, tema og metoder for konsekvensutredning, hvordan medvirkning skal organiseres, og framdrift av planarbeidet fram til vedtatt kommunedelplan. Planarbeidet omfatter både Inter City dobbeltspor gjennom Hamar og nytt hensettingsanlegg/togparkering, som foreslås i et område ved Skattumshagan/Hjellum. 

Planprogrammet har vært på høring, og ble fastsatt av kommunestyret i Hamar den 27. februar 2019, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13.

Vi takker for bidrag i planprosessen så langt. Endringer av planprogrammet  etter offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.

  • Planprogram
  • Protokoll og samlet saksframlegg med vedlegg er tilgjengelig her (sak 2/19)

Spørsmål om planprosessen kan rettes til Tone Wabakken på e-post: tone.wabakken@hamar.kommune.no