Adresse Postboks 6902 St. Olavs plass
0130 OSLO
E-post
Kontaktperson Usman Khan, regionrådigver i Redd Barna region øst.
Beskrivelse Redd Barna Hamar jobber med å arrangere aktiviteter for og sosialisere barn som har opplevd vold i nære relasjoner.
Dato oppdatert 2019-03-22